Webshop

 • Nieuw verschenen

  Factsheet Is elektrisch koken veiliger dan koken op gas?

  Lees meer
 • Nieuw verschenen

  Factsheet Toekomstverkenning brandveiligheid

  Lees meer
 • Nieuw verschenen

  Casuïstiek uit brandonderzoek - Trends om van te leren 2

  Lees meer

Doelgroep

Publicatie

Filters wissen

Uitgelicht


Kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzing

Al langere tijd constateren de Brandweeracademie, onderdeel van het IFV, en de Nederlandse Brandwonden Stichting dat ouderen (65-plussers) een kwetsbare groep mensen zijn bij brand. Ouderen zijn vaker betrokken ...
Lees meer

Kennispublicatie Doel en doelmatigheid van planvorming

De kennispublicatie Doel en doelmatigheid van planvorming is bedoeld om bewust stil te staan bij het nut en de noodzaak van planvorming. Hij is vooral gericht op specialisten operationele voorbereiding ...
Lees meer

De toekomst van de veiligheidsregio

In deze notitie worden allereerst de achtergronden van en recente ontwikkelingen in het bestaan van de veiligheidsregio’s geschetst. We gaan in op de rol die veiligheidsregio’s de afgelopen ...
Lees meer

Factsheet Ongevallenstatistiek Voorrangsvoertuigen 2016-2017

Het rijden met voorrangsvoertuigen brengt gevaren met zich mee, met name omdat wordt afgeweken van de normale verkeersregels en het weggedrag om die reden voor andere weggebruikers minder voorspelbaar is. ...
Lees meer