Webshop

 • Nieuw verschenen

  Kennispublicatie Doel en doelmatigheid van planvorming

  Lees meer
 • Nieuw verschenen

  Lessen uit crises en mini-crises 2017

  Lees meer
 • Nieuw verschenen

  Factsheet Is elektrisch koken veiliger dan koken op gas?

  Lees meer

Doelgroep

Publicatie

Filters wissen

Uitgelicht


Kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzing

Al langere tijd constateren de Brandweeracademie, onderdeel van het IFV, en de Nederlandse Brandwonden Stichting dat ouderen (65-plussers) een kwetsbare groep mensen zijn bij brand. Ouderen zijn vaker betrokken ...
Lees meer

De toekomst van de veiligheidsregio

In deze notitie worden allereerst de achtergronden van en recente ontwikkelingen in het bestaan van de veiligheidsregio’s geschetst. We gaan in op de rol die veiligheidsregio’s de afgelopen ...
Lees meer

Factsheet Ongevallenstatistiek Voorrangsvoertuigen 2016-2017

Het rijden met voorrangsvoertuigen brengt gevaren met zich mee, met name omdat wordt afgeweken van de normale verkeersregels en het weggedrag om die reden voor andere weggebruikers minder voorspelbaar is. ...
Lees meer

Brandweer Duiklogboek voor Duiker en Duikploegleider

Het Brandweer Duiklogboek is een logboek voor de brandweerduiker en de duikploegleider waarin o.a. ruimte om personalia, medische gegevens, trainingen, oefeningen en inzetten bij te houden. Deze ingebonden uitgave ...
Lees meer