Webshop

 Ga naar de vorige pagina

€ 0,00

Levertijd: direct.Factsheet Evalueren van crisisoefeningen

Evalueren is een belangrijk middel om de stand van zaken van de voorbereiding op en de inrichting van de crisisbeheersing inzichtelijk te maken. Een evaluatie kan deelnemers aan de crisisbeheersing en ook bestuurders ondersteunen door te laten zien welke maatregelen en voorzieningen werken, maar ook welke niet werken tijdens (de voorbereiding op) een ramp of crisis. Daarnaast kan evalueren een organisatie ook verder helpen in het leer- en ontwikkelproces. Een evaluatie kan de basis leggen, maar vooral ook bijdragen aan het behouden of naar een hoger plan tillen van de organisatie en haar medewerkers. Het gaat dan onder andere om het vergroten van de vakbekwaamheid.


jaar van publicatie: 2016

4 pagina's

februari 2016


Misschien interessant voor u