Webshop

 Ga naar de vorige pagina

€ 0,00

Levertijd: direct.Factsheet Handreiking bij incidentbestrijding in wegtunnels

De 'Facsheet Handreiking voor multidisciplinaire afstemming bij incidentbestrijding in wegtunnels' geeft een korte samenvatting van de handreiking, die de hulpverleningsdiensten en Rijkswaterstaat de hand reikt bij wederzijdse afstemming bij het bestrijden van incidenten in tunnels. Deze afstemming is van wezenlijk belang bij de incidentbestrijding in tunnels. De wetgever roept hier zelf toe op in de Wet en de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (beide Warvw en Rarvw, art. 7).

De factsheet beschrijft kort het organisatorisch en praktisch kader, de scenario's en de uitgangspunten van de handreiking. Daarna wordt ingegaan op de betrokken partijen bij incidentbestrijding in wegtunnels, wegtunnel-specifieke aandachtspunten en afstemming in de verschillende fasen.


jaar van publicatie: 2019

4 pagina's

januari 2019