Webshop

 Ga naar de vorige pagina

€ 0,00

Levertijd: direct.Factsheet mobiliteit voor veiligheidsregio's

Naar verwachting zal per 1 januari 2021 de Omgevingswet van kracht worden. Het Rijk heeft vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet de hoofdlijnen van een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgesteld. Omgevingsplannen en -visies bieden veiligheidsregio’s kansen om belangen op het gebied van fysieke veiligheid vroegtijdig te borgen. Aan het IFV is gevraagd om te onderzoeken welke ontwikkelingen er gaande zijn op het gebied van mobiliteit en welke ontwikkelingen de komende jaren te verwachten zijn. Hierbij is met name gekeken naar de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid.


jaar van publicatie: 2020

3 pagina's

april 2020