Webshop

 Ga naar de vorige pagina

€ 91,33

Levertijd: direct.Handboek brandbeveiligingsinstallaties

De derde druk van het Handboek brandbeveiligingsinstallaties helpt brandweermensen die werkzaam zijn op het gebied van risicobeheersing en ook aanverwante organisaties bij de advisering over brandbeveiligingsinstallaties. De brandweer heeft een belangrijke taak als het gaat om het borgen van veiligheid. Dat geldt ook in die situaties waarbij de kwaliteit van brandbeveiligingssystemen van essentieel belang is. Het Handboek Brandbeveiligingsinstallaties is ooit ontstaan als bundeling van losse informatiebladen en is inmiddels uitgegroeid tot een naslagwerk waaraan een brede achterban heeft bijgedragen. Ook andere (branche)organisaties hebben aan deze uitgave meegewerkt. Het boek is afgestemd op het Bouwbesluit 2012 en sluit aan op diverse actuele wijzigingen van NEN-normen.


jaar van publicatie: 2012

192 pagina's

3e druk, juni 2012