Webshop

 Ga naar de vorige pagina

€ 0,00

Levertijd: direct.Kennispublicatie CBRN-incidenten en zelfredaamheid

Op dit moment is er in Nederland geen goed inzicht in de zelfredzaamheid van burgers bij (grootschalige) chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) incidenten en of hun gedrag fundamenteel anders is dan bij ‘traditionele’ incidenten (brand, explosie, voertuigbotsing). Ook is niet duidelijk of dit gedrag effectief is voor hen zelf en hoe dit -al dan niet zelfredzame- gedrag zich verhoudt tot de werkzaamheden van de hulpverleningsdiensten.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft in opdracht van de Wetenschappelijke Raad Brandweer (WRB) een literatuuronderzoek uitgevoerd om een overzicht te krijgen van hetgeen er tot op dit moment bekend is over zelfredzaamheid van burgers bij grootschalige CBRN-incidenten. In deze publicatie komen de belangrijkste resultaten van het onderzoek aan de orde.


jaar van publicatie: 2014

24 pagina's

oktober 2014


Misschien interessant voor u