Webshop

 Ga naar de vorige pagina

€ 0,00

Levertijd: direct.Kennispublicatie De veiligheidsregio en de gemeenteraad

Sinds de invoering van de Wet veiligheidsregio’s op 1 oktober 2010 zijn de brandweer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionale schaal georganiseerd.
Dit roept de vraag op welke invloed een gemeenteraad kan uitoefenen op wat er binnen de veiligheidsregio gebeurt. Gemeenten voeren zelf de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid. Maar wat betekent dat wanneer rampenbestrijding en crisisbeheersing is geregionaliseerd?

Deze publicatie geeft inzicht in de middelen waar de gemeenteraad over beschikt om controle uit te kunnen oefenen op het eigen gemeentelijke (fysieke) veiligheidsbeleid. Daarbij gaat het zowel om formele, wettelijke bevoegdheden als informele initiatieven die de gemeenteraad kan nemen om (toe)zicht te houden op voorbereiding en uitvoering van het (fysieke) veiligheidsbeleid.

Hij is met name bestemd voor B en W en raadsleden.


jaar van publicatie: 2019

24 pagina's

december 2019