Webshop

 Ga naar de vorige pagina

€ 0,00

Levertijd: direct.Kennispublicatie Doel en doelmatigheid van planvorming

De kennispublicatie Doel en doelmatigheid van planvorming is bedoeld om bewust stil te staan bij het nut en de noodzaak van planvorming. Hij is vooral gericht op specialisten operationele voorbereiding en andere functionarissen, die zich bezighouden met planvorming binnen de crisisbeheersing.

Eerst wordt beschreven wat planvorming is, welke plaats planvorming inneemt en welke soorten plannen er zijn. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de definitie van risico, het in kaart brengen van risico’s door middel van een risicoanalyse en de risico-regelreflex. Daarna wordt ingegaan op de effectiviteit van plannen. Ook wordt beschreven hoe planvorming verbeterd kan worden en hoe evaluaties daaraan kunnen bijdragen.


jaar van publicatie: 2019

16 pagina's

januari 2019