Webshop

 Ga naar de vorige pagina

€ 32,60

Levertijd: direct.Landelijk Protocol Levensreddend Handelen voor de Brandweer

Het Landelijk protocol levensreddend handelen door de brandweer is totstandgekomen vanuit het streven van brandweer en ambulancezorg om in het belang van het slachtoffer eenzelfde wijze van handelen te hebben, die op elkaar aansluit. Doelstellingen van het protocol zijn:
  • de zorg voor het slachtoffer centraal te stellen en er daarom voor te zorgen dat van meet af aan op de juiste manier eerste hulp verleend wordt aan het slachtoffer;
  • een betere overdracht door de brandweer (indien deze eerder ter plaatse is) aan de ambulancehulpverleners;
  • de brandweer de ambulancehulpverleners een betere ondersteuning te geven.
Het protocol ondersteunt de manschap bij het verlenen van eerste en levensreddende hulp. Het is het uitgangspunt voor het handelen als manschap en helpt hem bij zijn besluitvorming. De basis van het protocol is de ABCDE-methode, die ook wordt gebruikt binnen de ambulancezorgverlening. De ABCDE-methode houdt in dat met de volgende stap in het handelen pas wordt gestart, als de vorige stap voldoende is afgerond en gewaarborgd.

Het Landelijk protocol levensreddend handelen door de brandweer ligt aan de basis van Manschap a, Tekstboek Levensreddende handelingen.jaar van publicatie: 2016

64 pagina's

versie 3.0, januari 2016


Misschien interessant voor u