Webshop

Doelgroep

Publicatie

Filters wissen

Er zijn 21 artikelen gevonden:


Factsheet Bestuurlijke netwerkkaarten

De bestuurlijke netwerkkaarten beschrijven de crisisbeheersing in Nederland op terreinen variërend van rampenbestrijding tot dierziektebestrijding, van bestrijding van bodemverontreiniging tot vreemdelingen....
Lees meer

Factsheet Elektrische bussen

(Personen)vervoer over de weg in Nederland moet verduurzamen. Elektrische bussen kunnen daar een bijdrage aan leveren. Deze factsheet gaat in op de risico’s die deze bussen met zich ...
Lees meer

Factsheet Evalueren van crisisoefeningen

Evalueren is een belangrijk middel om de stand van zaken van de voorbereiding op en de inrichting van de crisisbeheersing inzichtelijk te maken. Een evaluatie kan deelnemers aan de crisisbeheersing ...
Lees meer

Factsheet Handreiking bij incidentbestrijding in wegtunnels

De 'Facsheet Handreiking voor multidisciplinaire afstemming bij incidentbestrijding in wegtunnels' geeft een korte samenvatting van de handreiking, die de hulpverleningsdiensten en Rijkswaterstaat de hand reikt bij wederzijdse afstemming bij het ...
Lees meer

Factsheet Handreiking Openstelling wegtunnels 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de taak om een openstellingsvergunning te verlenen voordat een nieuw aangelegde wegtunnel in gebruik genomen kan worden....
Lees meer

Factsheet Handreiking/Bestuurlijke oplegger asbestincidenten

De Handreiking aanpak asbestincidenten is de opvolger van het Plan van aanpak asbestbrand 2006. Naast praktijkervaringen met asbestincidenten zijn de ontwikkelingen bij de publieke organisaties, inclusief de wijze waarop zij ...
Lees meer

Factsheet HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid

De HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid is een hulpmiddel bij de vergunningverlening, de voorbereiding en de organisatie van veilige evenementen. De HEV 2018 beschrijft het gehele proces, dat start met het ...
Lees meer

Factsheet Incidentmanagement

Verkeersongevallen kunnen leiden tot ernstige stagnatie van het toch al zwaar belaste Nederlandse wegennet. Vanwege de complexiteit en de tijdrovende afwikkeling van verkeersongevallen is het Incidentmanagement (IM) ontwikkeld. IM heeft ...
Lees meer

Factsheet Is elektrisch koken veiliger dan koken op gas?

Koken is een van de meest voorkomende oorzaken van woningbranden in Nederland. Waar koken op gas voorheen de standaard was in veel huishoudens, wordt tegenwoordig in steeds meer keukens elektrisch ...
Lees meer

Factsheet Maatschappelijke onrust en de rol van gemeenten

Van gemeenten wordt in toenemende mate inzet gevraagd bij maatschappelijke onrust. Het kan bijvoorbeeld gaan om onrust in een bepaalde wijk, vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf of rond ...
Lees meer