Webshop

Doelgroep

Publicatie

Filters wissen

Er zijn 19 artikelen gevonden:


Factsheet Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2010-2015

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het Instituut Fysieke Veiligheid heeft de ongevallen geregistreerd en onderzocht op basis van mediaberichten, politiegegevens, gegevens aangedragen door werkgevers en interviews met de voorrangsvoertuigbestuurders....
Lees meer

Factsheet Ongevallenstatistiek Voorrangsvoertuigen 2016-2017

Het rijden met voorrangsvoertuigen brengt gevaren met zich mee, met name omdat wordt afgeweken van de normale verkeersregels en het weggedrag om die reden voor andere weggebruikers minder voorspelbaar is. ...
Lees meer

Factsheet Overzicht LNG-producten

De kennistafel LNG heeft voor de veiligheidsregio’s een aantal producten (mee) ontwikkeld, zowel op het terrein van risicobeheersing als incidentbestrijding. Deze producten hebben als rode draad de uitwerking van ...
Lees meer

Factsheet Taak en invloed gemeente

Naar aanleiding van de resultaten van de CCV-enquête "raadsleden en veiligheid" heeft het IFV een factsheet opgesteld, waarin nader wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten ...
Lees meer

Factsheet Toepassing GRIP bij de ontruiming van Fort Oranje

Op 22 juni 2017 werd in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant opgeschaald naar GRIP-4. Er dreigde een 'sociale calamiteit' nadat de beheerder van camping Fort Oranje had aangekondigd binnen ...
Lees meer

Factsheet Tweede orde leren bij waterongevallenbeheersing

Brandweer Nederland wordt jaarlijks gemiddeld 2000 keer gealarmeerd voor een waterongeval. Het voorbereiden voor, en uitvoeren van waterongevallenbeheersing is risicovol. Sinds 2002 zijn er vier brandweerduikers omgekomen tijdens het opleiden, ...
Lees meer

Factsheet Vergunningverlening LNG-tankstations

Deze factsheet is gebaseerd op de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations (IFV, november 2016). De complete handreiking is te downloaden op www.ifv.nl....
Lees meer

Factsheet Verminderd zelfredzamen: de overheid een zorg?

Het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft in opdracht van het Veiligheidsberaad een onderzoek uitgevoerd naar de verantwoordelijkheid van de overheid ten aanzien van de zorg voor ...
Lees meer

Factsheet Vluchtelingencrisis 2015

Het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) bracht in het voorjaar van 2017 een publicatie uit over de ervaringen die gemeenten hebben opgedaan bij het organiseren van crisisnoodopvange ...
Lees meer