Webshop

Doelgroep

Publicatie

Filters wissen

Er zijn 22 artikelen gevonden:


Factsheet Is elektrisch koken veiliger dan koken op gas?

Koken is een van de meest voorkomende oorzaken van woningbranden in Nederland. Waar koken op gas voorheen de standaard was in veel huishoudens, wordt tegenwoordig in steeds meer keukens elektrisch ...
Lees meer

Factsheet Maatschappelijke onrust en de rol van gemeenten

Van gemeenten wordt in toenemende mate inzet gevraagd bij maatschappelijke onrust. Het kan bijvoorbeeld gaan om onrust in een bepaalde wijk, vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf of rond ...
Lees meer

Factsheet Oefenen OGS openbare weg

Met ingang van 1 april 2015 geldt er een permanente vrijstelling voor het oefenen op de openbare weg in het besturen van een voorrangsvoertuig. De vrijstelling geeft de bestuurders die ...
Lees meer

Factsheet Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2010-2015

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het Instituut Fysieke Veiligheid heeft de ongevallen geregistreerd en onderzocht op basis van mediaberichten, politiegegevens, gegevens aangedragen door werkgevers en interviews met de voorrangsvoertuigbestuurders....
Lees meer

Factsheet Ongevallenstatistiek Voorrangsvoertuigen 2016-2017

Het rijden met voorrangsvoertuigen brengt gevaren met zich mee, met name omdat wordt afgeweken van de normale verkeersregels en het weggedrag om die reden voor andere weggebruikers minder voorspelbaar is. ...
Lees meer

Factsheet Overzicht LNG-producten

De kennistafel LNG heeft voor de veiligheidsregio’s een aantal producten (mee) ontwikkeld, zowel op het terrein van risicobeheersing als incidentbestrijding. Deze producten hebben als rode draad de uitwerking van ...
Lees meer

Factsheet Taak en invloed gemeente

Naar aanleiding van de resultaten van de CCV-enquête "raadsleden en veiligheid" heeft het IFV een factsheet opgesteld, waarin nader wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten ...
Lees meer

Factsheet Toekomstverkenning brandveiligheid

De wereld om ons heen verandert snel. Allerlei ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld demografie, woningbouw, gezondheid en technologie zorgen ervoor dat de samenleving er over twee decennia anders uit ...
Lees meer

Factsheet Toepassing GRIP bij de ontruiming van Fort Oranje

Op 22 juni 2017 werd in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant opgeschaald naar GRIP-4. Er dreigde een 'sociale calamiteit' nadat de beheerder van camping Fort Oranje had aangekondigd binnen ...
Lees meer

Factsheet Tweede orde leren bij waterongevallenbeheersing

Brandweer Nederland wordt jaarlijks gemiddeld 2000 keer gealarmeerd voor een waterongeval. Het voorbereiden voor, en uitvoeren van waterongevallenbeheersing is risicovol. Sinds 2002 zijn er vier brandweerduikers omgekomen tijdens het opleiden, ...
Lees meer