Webshop

Doelgroep

Publicatie

Filters wissen

Er zijn 18 artikelen gevonden:


Kennispublicatie Aansprakelijkheid bij burgerhulpverlening

Deze kennispublicatie beschrijft wat de mogelijke juridische consequenties zijn van inzet van burgers bij incidenten. Deze publicatie is bestemd voor medewerkers van de hulpverleningsdiensten en overheden, zodat zij een afweging ...
Lees meer

Kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzing

Al langere tijd constateren de Brandweeracademie, onderdeel van het IFV, en de Nederlandse Brandwonden Stichting dat ouderen (65-plussers) een kwetsbare groep mensen zijn bij brand. Ouderen zijn vaker betrokken ...
Lees meer

Kennispublicatie Brandweer en cultureel erfgoed

Kennispublicatie met informatie over wat de brandweer en de cultureel erfgoedsector gezamelijk kunnen doen om de veiligheid van cultureel erfgoed te vergroten....
Lees meer

Kennispublicatie CBRN-incidenten en zelfredaamheid

Op dit moment is er in Nederland geen goed inzicht in de zelfredzaamheid van burgers bij (grootschalige) chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) incidenten en of hun gedrag fundamenteel anders ...
Lees meer

Kennispublicatie Certificering van brandbev.systemen vlg BB

Deze kennispublicatie behandelt de rol van de inspectie-instelling en beschrijft (de processtappen van) het installatie-/productcertificaat en inspectiecertificaat. Daarnaast bevat de publicatie een overzicht van de meest gestelde vragen ...
Lees meer

Kennispublicatie De kern van bedrijfsbrandweren

Nogal wat inrichtingen in Nederland beschikken over een bedrijfsbrandweer. Bij een aantal inrichtingen loopt een aanwijstraject bedrijfsbrandweer. Maar wat is nu precies een bedrijfsbrandweer? In deze kennispublicatie vindt u de ...
Lees meer

Kennispublicatie De veiligheidsregio en de gemeenteraad

Sinds de invoering van de Wet veiligheidsregio’s op 1 oktober 2010 zijn de brandweer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionale schaal georganiseerd. Dit roept de vraag op welke ...
Lees meer

Kennispublicatie Doel en doelmatigheid van planvorming

De kennispublicatie Doel en doelmatigheid van planvorming is bedoeld om bewust stil te staan bij het nut en de noodzaak van planvorming. Hij is vooral gericht op specialisten operationele voorbereiding ...
Lees meer

Kennispublicatie Effectiviteit van rookmelders in woningen

Rookmelders die opgehangen zijn volgens de huidige regelgeving en adviezen leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in woningen. Er zijn echter voorbeelden van woningbranden bekend, waarbij ondanks de aanwezigheid ...
Lees meer

Kennispublicatie Gedrag beïnvloeden met risicocommunicatie

Risicocommunicatie kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van burgers tijdens rampen en crises. Effectieve risicocommunicatie activeert zowel het analytische als het affectieve denkvermogen van burgers. Dit vergroot de kennis over kansen ...
Lees meer