Webshop

Doelgroep

Publicatie

Filters wissen

Er zijn 14 artikelen gevonden:


Basis voor brandveiligheid (herziene versie)

Het handboek Basis voor brandveiligheid is een kennisdocument met onderbouwing, argumentatie en achtergrondinformatie over brandpreventie. Door veranderde wet- en regelgeving, voortschrijdende inzichten en wensen en reacties van gebruikers was het ...
Lees meer

Brandveilig Leven

'Brandveilig leven', in het kader waarvan onder de vlag van Brandweer Nederland diverse pilots op het gebied van community safety zijn uitgevoerd, is voor de brandweer inmiddels dagelijkse realiteit. Om ...
Lees meer

Brandverloop

Met het zelfstudiepakket Brandverloop kunt u zelfstandig de nodige basiskennis over de ontwikkeling en gevaren van een brand verwerven. Het zogenoemde RSTV-model vormt de kern van de leerstof. Het ...
Lees meer

CD-rom Brandverloop

Deze cd-rom hoort bij de publicatie Brandverloop. Met behulp van deze cd kunt u testen of u de lesstof van deze publicatie beheerst. Dit doet u door het beantwoorden ...
Lees meer

De toekomst van de veiligheidsregio

In deze notitie worden allereerst de achtergronden van en recente ontwikkelingen in het bestaan van de veiligheidsregio’s geschetst. We gaan in op de rol die veiligheidsregio’s de afgelopen ...
Lees meer

dvd Repressieve ventilati

Deze dvd biedt audiovisuele ondersteuning bij de leerstof en instructeurshandleiding over repressieve ventilatie. Aan de hand van repressieve ventilatie bij een woningbrand licht deze dvd de inzetprocedure repressieve ventilatie toe ...
Lees meer

GRIP op de sluiting en ontruiming van Fort Oranje

De sluiting en ontruiming van camping Fort Oranje in 2017 was een van de grotere gebeurtenissen op het terrein van crisisbeheersing. Volgens sommigen gingen deze (plotselinge) gebeurtenissen het handelingsvermogen van ...
Lees meer

Handboek brandbeveiligingsinstallaties

De derde druk van het Handboek brandbeveiligingsinstallaties helpt brandweermensen die werkzaam zijn op het gebied van risicobeheersing en ook aanverwante organisaties bij de advisering over brandbeveiligingsinstallaties. De brandweer heeft een ...
Lees meer

Leren en brandweer

In de veiligheidsregio’s, de regionale opleidingsinstituten en op de Brandweeracademie zijn we allemaal druk aan de slag om het leren te organiseren en te begeleiden, zodat brandweermensen – repressief of ...
Lees meer