Webshop

Doelgroep

Publicatie

Filters wissen

Er zijn 10 artikelen gevonden:


Brandveilig Leven

'Brandveilig leven', in het kader waarvan onder de vlag van Brandweer Nederland diverse pilots op het gebied van community safety zijn uitgevoerd, is voor de brandweer inmiddels dagelijkse realiteit. Om ...
Lees meer

De toekomst van de veiligheidsregio

In deze notitie worden allereerst de achtergronden van en recente ontwikkelingen in het bestaan van de veiligheidsregio’s geschetst. We gaan in op de rol die veiligheidsregio’s de afgelopen ...
Lees meer

GRIP op de sluiting en ontruiming van Fort Oranje

De sluiting en ontruiming van camping Fort Oranje in 2017 was een van de grotere gebeurtenissen op het terrein van crisisbeheersing. Volgens sommigen gingen deze (plotselinge) gebeurtenissen het handelingsvermogen van ...
Lees meer

Handboek brandbeveiligingsinstallaties

De derde druk van het Handboek brandbeveiligingsinstallaties helpt brandweermensen die werkzaam zijn op het gebied van risicobeheersing en ook aanverwante organisaties bij de advisering over brandbeveiligingsinstallaties. De brandweer heeft een ...
Lees meer

Leren en brandweer

In de veiligheidsregio’s, de regionale opleidingsinstituten en op de Brandweeracademie zijn we allemaal druk aan de slag om het leren te organiseren en te begeleiden, zodat brandweermensen – repressief of ...
Lees meer

Lessen uit crises en mini-crises 2018

In de zevende editie in de reeks Lessen uit crises en mini-crises komen veertien bijzondere gebeurtenissen uit het jaar 2018 aan bod. Het jaarboek gaat onder meer in op ...
Lees meer

Maatschappelijke onrust en de rol van gemeenten

Voor gemeenten brengen crisissituaties soms heel andere taken met zich mee dan de taken die de Wet veiligheidsregio’s voorschrijft. Hoewel gemeenten de laatste jaren steeds beter lijken te zijn ...
Lees meer