Webshop

Doelgroep

Publicatie

Filters wissen

Er zijn 12 artikelen gevonden:


Basis voor brandveiligheid (herziene versie)

Het handboek Basis voor brandveiligheid is een kennisdocument met onderbouwing, argumentatie en achtergrondinformatie over brandpreventie. Door veranderde wet- en regelgeving, voortschrijdende inzichten en wensen en reacties van gebruikers was het ...
Lees meer

Brandveilig Leven

'Brandveilig leven', in het kader waarvan onder de vlag van Brandweer Nederland diverse pilots op het gebied van community safety zijn uitgevoerd, is voor de brandweer inmiddels dagelijkse realiteit. Om ...
Lees meer

De toekomst van de veiligheidsregio

In deze notitie worden allereerst de achtergronden van en recente ontwikkelingen in het bestaan van de veiligheidsregio’s geschetst. We gaan in op de rol die veiligheidsregio’s de afgelopen ...
Lees meer

GRIP op de sluiting en ontruiming van Fort Oranje

De sluiting en ontruiming van camping Fort Oranje in 2017 was een van de grotere gebeurtenissen op het terrein van crisisbeheersing. Volgens sommigen gingen deze (plotselinge) gebeurtenissen het handelingsvermogen van ...
Lees meer

Handboek brandbeveiligingsinstallaties

De derde druk van het Handboek brandbeveiligingsinstallaties helpt brandweermensen die werkzaam zijn op het gebied van risicobeheersing en ook aanverwante organisaties bij de advisering over brandbeveiligingsinstallaties. De brandweer heeft een ...
Lees meer

Lessen uit crises en mini-crises 2019

In deze achtste editie in de reeks Lessen uit crises en mini-crises worden vijftien bijzondere gebeurtenissen uit het jaar 2019 beschreven en beschouwd. Het jaarboek gaat onder meer in ...
Lees meer

Lessen uit crises en mini-crises Gezondheidscrises

In deze speciale editie in de reeks Lessen uit crises en mini-crises worden tien verschillende situaties beschouwd waarin de gezondheid van mensen in het geding is. Het zijn casus ...
Lees meer

Lessen uit de coronacrisis: het jaar 2020

Het jaar 2020 was, als gevolg van de coronacrisis die zich aandiende, duidelijk een heel ander jaar dan andere jaren. Niet eerder in de recente geschiedenis had een pandemie zo’...
Lees meer